Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Կենդանի մոլորակ զեկույց 2020․ ամփոփում

Կենդանի մոլորակ 2020 զեկույցը բնության վիճակի համապարփակ նկարագրությունն է, որը հետևում է վայրի տեսակների պոպուլյացիայի միտումներին։ Ավելի քան 125 փորձագետ ամբողջ աշխարհից ներգրավված է եղել հետազոտություններին։ Ստեղծված իրավիճակի վրա չափից դուրս մեծ ազդեցություն ունի նաև հողերի դեգրադացիան, ընդհանուր առմամբ կենսամիջավայրի կորուստը, ինչը մեծ մասամբ պայմանավորված է մեր սննդակարգով ու սննդի չափից ավեի մեծ ու ոչ խնայողաբար սպառմամբ։ 

Կենդանի մոլորակ 2020 համաթիվը ցույց է տալիս ողնաշարավորների պոպուլյացիաների՝ կաթնասունների, թռչունների, երկկենցաղների, սողունների և ձկների միջինում 68% անկում, որը տեղի է ունեցել կես դարից էլ պակաս ժամանակահատվածում: Այս ամենը տեղի է ունեցել բնության ոչնչացման պատճառով՝ անտառների հատում, ոչ կայուն գյուղատնտեսություն, կենսամիջավայրի կորուստ, վայրի կենդանիների ապօրինի առևտուր, ինչը նպաստում է զոոնոտիկ հիվանդությունների առաջացմանը, ինչպիսին է COVID-19-ը համաճարակը։ 

Անգլերեն ամբողջական տարբերակը կարող եք գտնել 
այստեղ։ 
 

Read the full publication

LPR AM 2020