Կանաչ Հայաստան | WWF

Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Our News

Կանաչ Հայաստան

Կանաչ Հայաստան գիրքը պատրաստվել և տպագրվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ ENPI-FLEG II ծրագրի շրջանակներում: Հրատարակությունը նվիրված է Հայաստանի անտառներում և այլ բուսական համակեցություններում աճող բույսերին:

Կանաչ Հայաստան գիրքը պատրաստվել և տպագրվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ ENPI-FLEG II ծրագրի շրջանակներում: Հրատարակությունը նվիրված է Հայաստանի անտառներում և այլ բուսական համակեցություններում աճող բույսերին: 

Հայաստանի Հանրապետությունը փոքր երկիր է, գտնվում է Հայկական բարձրավանդակի հյուսիս-արևելյան հատվածում Կովկասյան պարանոցի հարավում՝ Սև և Կասպից ծովերի միջև: Չնայած բազմաթիվ խնդիրների, կապված բնության պահպանության հետ՝ Հայաստանի ֆլորան շարունակում է ուրախացնել նրանց, ովքեր առնչվում են նրա գեղեցկությանն անտառներում, մարգագետիններում, կիսաանապատներում և երկրի այլ բուսական համակեցություններում, իսկ բուսաբանները գրեթե ամեն տարի նոր տեսակներ են նկարագրում: