Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Էկո միջանցքների խթանումը Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում ստորև ներկայացված են Արենի, Զանգակատուն, Խաչիկ, Շահապոնք, Զառիթափ, Գնդասար արևելք, Գնդասար արևմուտք տարածքների գնահատման ցուցանիշները:
Evaluation Indicators Armenian