Կլիմայի փոփոխություն և անտառի տրանսֆորմացիա Հարավային Կովկասում (ուսուցողական ձեռնարկ) | WWF

Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Կլիմայի փոփոխություն և անտառի տրանսֆորմացիա Հարավային Կովկասում (ուսուցողական ձեռնարկ)

Այս ձեռնարկի նպատակն է տրամադրել համապատասխան գործիքներ ադապտիվ անտառկառավարման պլանավորման և անտառի տրանսֆորմացիայի համար, ինչպես նաև նպաստել համապատասխան որոշումների կայացմանը:

Այս ուսուցողական ձեռնարկը մշակվել է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում։ Ձեռնարկի նպատակն է տրամադրել համապատասխան գործիքներ ադապտիվ անտառկառավարման պլանավորման և անտառի տրանսֆորմացիայի համար, ինչպես նաև նպաստել համապատասխան որոշումների կայացմանը: