Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Հարավային Կովկասում անտառտնկարկների տրանսֆորմացիա (ծրագրի հաշվետվություն)

Այս հրապարակումը ներկայացնում է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորված «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում 2011-2015թթ-ի ընթացքում իրականացված գործողությունները:

Այս հրապարակումը ներկայացնում է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորված «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում 2011-2015թթ-ի ընթացքում իրականացված գործողությունները:

Read the full publication

Հարավային Կովկասում անտառտնկարկների տրանսֆորմացիա (ծրագրի հաշվետվություն)