Անտառների տրանսֆորմացիայի ծրագրի բրոշյուր | WWF

Անտառների տրանսֆորմացիայի ծրագրի բրոշյուր



Posted on 20 June 2013
Անտառների տրանսֆորմացիայի ծրագրի բրոշյուր
© WWF Հայաստան
Այս գրքույկում ներկայացված է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» տարածաշրջանային ծրագրի նկարագրությունը: Ծրագիրը Հայաստանում իրականացնում է Բնության համաշխարհային հիմնադրամի hայաստանյան մասնաճյուղը: 
Անտառների տրանսֆորմացիայի ծրագրի բրոշյուր
© WWF Հայաստան Enlarge