Անտառի տրանսֆորմացիայի ծրագրի գրքույկ | WWF

Անտառի տրանսֆորմացիայի ծրագրի գրքույկPosted on 12 August 2014
Կազմ
© WWF-Հայաստան
Այս գրքույկում ներկայացված է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» տարածաշրջանային ծրագրի նկարագրությունը: Ծրագիրը Հայաստանում իրականացնում է WWF hայաստանյան մասնաճյուղը: