Կլիմայի փոփոխություն և անտառի տրանսֆորմացիա Հարավային Կովկասում (ուսուցողական ձեռնարկ) | WWF

Կլիմայի փոփոխություն և անտառի տրանսֆորմացիա Հարավային Կովկասում (ուսուցողական ձեռնարկ)Posted on 19 September 2015
Կլիմայի փոփոխություն և անտառի տրանսֆորմացիա Հարավային Կովկասում
© WWF-Հայաստան
Այս ուսուցողական ձեռնարկը մշակվել է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում։ Ձեռնարկի նպատակն է տրամադրել համապատասխան գործիքներ ադապտիվ անտառկառավարման պլանավորման և անտառի տրանսֆորմացիայի համար, ինչպես նաև նպաստել համապատասխան որոշումների կայացմանը: 
Կլիմայի փոփոխություն և անտառի տրանսֆորմացիա Հարավային Կովկասում
© WWF-Հայաստան Enlarge