Հարավային Կովկասում անտառտնկարկների տրանսֆորմացիա (ծրագրի հաշվետվություն) | WWF

Հարավային Կովկասում անտառտնկարկների տրանսֆորմացիա (ծրագրի հաշվետվություն)Posted on 19 September 2015
Հարավային Կովկասում անտառտնկարկների տրանսֆորմացիա (ծրագրի հաշվետվություն)
© WWF-Հայաստան

Այս հրապարակումը ներկայացնում է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորված «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում 2011-2015թթ-ի ընթացքում իրականացված գործողությունները:

Հարավային Կովկասում անտառտնկարկների տրանսֆորմացիա (ծրագրի հաշվետվություն)
© WWF-Հայաստան Enlarge