Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Հայտարարություն մրցույթի մասին

Հրավեր՝ գնային առաջարկ ներկայացնելու համար 

 

Պատվիրատու

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) հայաստանյան մասնաճյուղ (WWF- Հայաստան)

Ծրագիր

«Էկոլոգիական միջանցքների ստեղծման աջակցություն» տարածաշրջանային ծրագիր» II-րդ փուլ (BMZ Nr. 2020.3657 2).

Մրցույթի ծածկագիրը

N. ECF II /2022/02

Պայմանագիր

Աշխատանքների ձեռք բերում

Ֆինանսավորում

Գերմանիայի վերակառուցման և զարգացման բանկ /KfW/

Ընթացակարգ

KfW-ի մրցույթի ընթացակարգ, ազգային մրցույթ (ԱՄ) մեկ փուլով ընտրությամբ՝ առանց նախավորակավորման 

Աշխատանքների անվանումը

«Էկոլոգիական միջանցքների ստեղծման աջակցություն» տարածաշրջանային ծրագիր» II-րդ փուլի շրջանակում հողամասերի հատակագծեր պատրաստելու համար

Հայտարարության ամսաթիվը

24 օգոստոս, 2022թ

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը

24  սեպտեմբեր, 2022թ., ժամը 14:00 տեղական ժամանակով (12։00՝ Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով) 

 

WWF-Հայաստանը հրավիրում է որակավորում անցած տեղական ընկերությունների /այսուհետ՝ Մասնակից/ ներկայացնել գնային առաջարկներ: 

Գնման առարկա է հանդիսանում «Էկոլոգիական միջանցքների ստեղծման աջակցություն» տարածաշրջանային ծրագիր» II-րդ փուլի շրջանակում հողամասերի հատակագծեր պատրաստելը:

Հետագա տեղեկատվության, ինչպես նաև գնային առաջարկի էլեկտրոնային փաթեթն ստանալու համար անհրաժեշտ է այցելել Պատվիրատուի կայքի գնումների բաժին. 

http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/armenia/announcements/tenders/ 

Հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև վերոհիշյալ վերջնաժամկետի ավարտը։

Հետագա տեղեկությունների  համար կարող եք դիմել Պատվիրատուին հետևյալ կապի միջոցներով՝

Հեռ.՝    (+374 10)  546156, (+374 77) 238524 բջջ.

Ֆաքս՝     (+374 10)  524712

Էլփոստ՝ office_am@wwfcaucasus.org