Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՀՐԱՎԵՐ

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՀՐԱՎԵՐ

 

Ապրանքների անվանումը` FAW - Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 High Performance PRIME Edition էլեկտրոմոբիլի ձեռքբերում

Պատվիրատու` WWF-Հայաստան

 

Ծրագիր՝  «Հայաստանում կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար» (SDC)

 

Ֆինանսավորող՝ Հայաստանում Շվեյցարիայի Համադաշնության կառավարություն

       

Մրցույթի ծածկագիրը` No: 01/22/WWF-GE0073

 

Պայմանագիր` Առուվաճառքի պայմանագիր

 

Ընթացակարգ` WWF`ի մրցույթի ընթացակարգ 

 

Հայտարարության ամսաթիվը` 12 սեպտեմբերի 2022 թ.         

 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ մինչև 2022 թ. սեպտեմբերի 19-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00. 

WWF-Հայաստանը հրավիրում է տեղական ընկերություններին /այսուհետ՝ Մասնակից/ ներկայացնել գնային առաջարկներ:

Գնման առարկա է հանդիսանում FAW - Volkswagen ID.4 CROZZ 2022 High Performance PRIME Edition մոդելի էլեկտրոմոբիլի ձեռքբերումը։ Մեքենայի տեխնիկական բնութագիրը կարող եք գտնել կից հավելվածում:

Հայտը պետք է ներառի հետևյալ փաստաթղթերը՝

    Գնային առաջարկ (ձևաթուղթը կցված է), որտեղ պետք է նշված լինի տվյալ ապրանքի ձեռքբերման ամբողջական գինը՝ ԱԱՀ-ով և առանց ԱԱՀ /կնքված և ստորագրված/

     Երաշխիքային սպասարկման ժամկետները և պայմանները

•          Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի վկայական:

 

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային եղանակով՝ ուղարկելով փաստաթղթերի փաթեթը հետևյալ էլ հասցեին՝ office_am@wwfcaucasus.org

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների  համար կարող եք դիմել Պատվիրատուին հետևյալ կապի միջոցներով՝

WWF-Հայաստան

Պռոշյան փող., 11/1, 0019, Երևան

Հեռ.` (+374 10) 54 61 56

           (+374 77) 23 85 24