Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՀՐԱՎԵՐ

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՀՐԱՎԵՐ

Ապրանքների անվանումը` Մետաղական սյուների ձեռքբերում և տեղափոխում
Պատվիրատու` WWF-Հայաստան
Ծրագիր՝ Հայաստանում կովկասյան ազնվացեղ եղջերուների վերաբնակեցում
Ֆինանսավորող՝  WWF Գերմանիա
Մրցույթի ծածկագիրը` No: 02/22/WWF-AM0019.04
Պայմանագիր` Առուվաճառքի պայմանագիր
Ընթացակարգ` WWF-ի մրցույթի ընթացակարգ
Հայտարարության ամսաթիվը` 13 սեպտեմբերի 2022 թ.

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ մինչև 2022 թ. սեպտեմբերի 20-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00.
WWF-Հայաստանը հրավիրում է տեղական ընկերություններին /այսուհետ՝ Մասնակից/ ներկայացնել գնային
առաջարկներ:
Գնման առարկա է հանդիսանում 7x7 սմ - 3մմ պատերի հաստությամբ և 7մ․ երկարությամբ 65 հատ մետաղական
քառակուսի սյան ձեռքբերումը և տեղափոխումը դեպի Տավուշի մարզ, «Դիլիջան» ազգային պարկ, Կովկասյան
ազնվացեղ եղջերուների բազմացման կենտրոն։
Հայտը պետք է ներառի հետևյալ փաստաթղթերը՝
• Գնային առաջարկ (ձևաթուղթը կցված է), որտեղ պետք է նշված լինի տվյալ ապրանքի ձեռքբերման և
տեղափոխման ամբողջական գինը՝ ԱԱՀ-ով և առանց ԱԱՀ /կնքված և ստորագրված/
• Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի վկայական:
Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային եղանակով՝ ուղարկելով փաստաթղթերի փաթեթը
հետևյալ էլ․ հասցեին՝ office_am@wwfcaucasus.org

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Պատվիրատուին հետևյալ կապի միջոցներով՝

WWF-Հայաստան

Պռոշյան փող., 11/1, 0019, Երևան
Հեռ.` (+374 10) 54 61 56
(+374 77) 23 85 24