Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Գնային առաջարկի հրավեր՝ Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման ծառայություններ

Գնային առաջարկի հրավեր

 
Ծառայության անվանումը` Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման ծառայություններ
 
Պատվիրատու` WWF-Հայաստան
       
Մրցույթի ծածկագիրը` No: 01/22/WWF
 
Պայմանագիր` Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր՝ մինչև 2 տարի ժամկետով
 
Ընթացակարգ` WWF-ի մրցույթի ընթացակարգ 
 
Հայտարարության ամսաթիվը` 24 հոկտեմբերի, 2022 թ.         
 
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ մինչև 2022 թ. նոյեմբերի 3-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00. 
 
WWF-Հայաստանը հրավիրում է համապատասխան կազմակերպություններին և անհատ ձեռներեցներին մասնակցելու մրցույթի՝ ներկայացնելով գնային առաջարկ՝ կից հավելվածում առկա համակարգչային և համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման ծառայությունների մատուցման համար։ Մրցույթի արդյունքում ընտրված կազմակերպության հետ կկնքվի պայմանագիր մինչև 2 տարի ժամկետով՝ գնառաջարկում նշված ծառայությունների ֆիքսված գներով, որոնք պետք է գործեն պայմանագրի ամբողջ ժամկետի ընթացքում

  
Հայտը պետք է ներառի հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի վկայական;

  • Գնային առաջարկ՝ կից հավելվածի ծառայությունների համար։ Ցանկալի է, որ  գնային առաջարկը ներկայացված լինի ամսական ֆիքսված գումարի տեսքով։

 
Հայտերը պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային եղանակով՝ ուղարկելով փաստաթղթերի փաթեթը հետևյալ էլ հասցեին՝ office_am@wwfcaucasus.org
 
Լրացուցիչ տեղեկությունների  համար կարող եք դիմել Պատվիրատուին հետևյալ կապի միջոցներով՝
WWF-Հայաստան
Պռոշյան փող., 11/1, 0019, Երևան
Հեռ.` (+374 10) 54 61 56