ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ | WWF

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸPosted on 22 November 2019
Evaluation Indicators Armenian
© WWF Armenia
Էկո միջանցքների խթանումը Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում ստորև ներկայացված են Արենի, Զանգակատուն, Խաչիկ, Շահապոնք, Զառիթափ, Գնդասար արևելք, Գնդասար արևմուտք տարածքների գնահատման ցուցանիշները: