Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Գնային առաջարկի հրավեր - Վեբ կայքի արդիականացում և սպասրկում

Գնային առաջարկի հրավեր


 
Ծառայության անվանումը` ԲՀՀ Վեբ կայքի արդիականացում և սպասրկում
Պատվիրատու` ԲՀՀ Հայաստանյան մասնաճյուղ
 
Մրցույթի ծածկագիրը` No: 01/23/WWF – GE0007
 
Պայմանագիր` Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
 
Ընթացակարգ` WWF-ի մրցույթի ընթացակարգ 
 
Հայտարարության ամսաթիվը` 23 հունվար, 2023 թ.         
 
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ մինչև 2023 թ. հունվարի 30-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00. 
 

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղը հրավիրում է համապատասխան
կազմակերպություններին մասնակցել մրցույթին՝ ներկայացնելով հայտ հետևյալ աշխատանքների իրականացման
համար՝ 

- Թարմացնել և վերափոխել ԲՀՀ Հայաստանյան մասնաճյուղի պաշտոնական կայքէջը
( https://www.wwf.am/)` օգտագրծելով տրամադրված ձևանմուշները և օրինակելի էջերը
- Իրականացնել վեբ կայքի ամսական սպասարկում, որն իր մեջ ներառում է՝
 էջի պարբերաբար թարմացում
 տրամադրված ինֆորմացիայի և նյութերի տեղադրում կայքում
 անհրաժեշտության դեպքում կայքի սպասարկման և արդիականացման հետ կապված
խորհրդատվության տրամադրում
 կայքում առաջացած տեխնիկական խնդիրների և սխալների ուղղում

Վեբ կայքն աշխատում է CMS-ով։
  
Հայտը պետք է ներառի հետևյալ փաստաթղթերը՝

 Կազմակերպության պետական գրանցման վկայականը
 Կազմակերպության համառոտ բնութագիրը՝ ներառյալ կատարված նմանատիպ աշխատանքների
ցանկը
 Մանրամասն գնային առաջարկ;

 Հայտերը պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային եղանակով՝ ուղարկելով փաստաթղթերի փաթեթը հետևյալ էլ․
հասցեներին՝ aaharonyan@wwfcaucasus.org և zniazyan@wwfcaucasus.org

 
Լրացուցիչ տեղեկությունների  համար կարող եք դիմել Պատվիրատուին՝ գրավոր ուղարկելով Ձեր հարցումը
վերոնշյալ էլ․ հասցեներին
WWF-Հայաստան
Պռոշյան փող., 11/1, 0019, Երևան
Հեռ.` (+374 10) 54 61 56
           (+374 77) 23 85 24