Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՀՐԱՎԵՐ Համայնքահեն կառույցների ստեղծման աջակցություն

Գնային առաջարկի հրավեր
 

Ծառայության անվանումը` Համայնքահեն կառույցների ստեղծման աջակցություն

Ծառայության մատուցման ժամկետ՝ մինչև 31 Օգոստոս 2023թ․
 
Պատվիրատու` WWF-Հայաստան
 
Ծրագիր՝  Հարավային Կովկասում էկոլոգիական միջանցքների ստեղծման աջակցություն
 
Ֆինանսավորող՝  BMZ/KfW
 
Մրցույթի ծածկագիրը` No: ECF II/2023/01
 
Պայմանագիր` Ծառայությունների վճարովի մատուցում
 
Ընթացակարգ` WWF-ի մրցույթի ընթացակարգ
 
Հայտարարության ամսաթիվը` 06 փետրվարի 2023 թ.        
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ մինչև 2023 թ. փետրվարի 27-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00.
WWF-Հայաստանը հրավիրում է անհատների և կազմակերպությունների /այսուհետ՝ Մասնակից/ ներկայացնել գնային առաջարկներ:

Գնման առարկա է հանդիսանում հետևյալ ծառայությունը.

՛՛Հարավային Կովկասում էկոլոգիական միջանցքների ստեղծման աջակցություն՛՛ ծրագիրը Դիլիջան, Իջևան, Փամբակ, Թումանյան, Եղեգիս, Վայք և Արարատ  համայնքներում իրականացնելու նպատակով տրամադրել խորհրդատվական ծառայություն՝ յոթ համայնքահեն կազմակերպությունների ձևավորման նպատակով` յուրաքանչյուր թիրախային համայնքում մեկական կազմակերպություն: 

 

Խորհրդատուի ծառայությունները պետք է ներառեն.

1.Տեղեկացնել շահառու բնակավայրերի բնակիչներին Հարավային Կովկասում էկոլոգիական միջանցքների խթանման ծրագրի մասին,

2.Կազմակերպել հավաքներ և քննարկումներ, աջակցել համայնքահեն կազմակերպությունների նախաձեռնող խմբերի ձևավորմանը, 

3.Տրամադրել խորհրդատվություն ձևավորված խմբերին որպես հասարակական կազմակերպություն պետական գրանցում տրամադրելու գործընթացում՝ ներառյալ ՀԿ-ի, հիմնադրամների և այլ կառույցների կանոնադրության մշակում, հիմնադիր ժողովի կազմակերպում:

 

Շահառու համայնքներում ծրագրին մասնակցող գյուղերն են.

 

·Դիլիջան համայնք` Գոշ, Հաղարծին, Թեղուտ,

·Իջևան` Սևքար, Ենոքավան

·Փամբակ` Դեբետ, Մարգահովիտ, Եղեգնուտ

·Թումանյան`Ահնիձոր, Դսեղ, Լորուտ, Մարց

·Եղեգիս` Շատին, Եղեգիս, Հերմոն

  • Վայք՝ Արտավան, Սարավան, Ազատեկ

  • Արարատ՝ Զանգակատուն

 

Հայտը պետք է ներառի հետևյալ փաստաթղթերը՝

  • Կազմակերպությունների դեպքում՝

  • գնային առաջարկ, որտեղ պետք է նշված լինի տվյալ ծառայության մատուցման ամբողջական գինը՝ ԱԱՀ-ով և առանց ԱԱՀ /կնքված և ստորագրված/

  • հակիրճ տեղեկություն կազմակերպության մասին և համապատասխան աշխատակիցների ինքնակենսագրությունները

 

  • Անհատների դեպքում՝

  • գնային առաջարկ՝ ծառայության ամբողջական մատուցման համար

  • ինքնակենսագրական  /CV/

 
Մասնակիցները պետք է ունենան նմանատիպ աշխատանքների իրականացման առնվազն երեք/3/ տարվա փորձ:
Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային եղանակով՝ ուղարկելով փաստաթղթերի փաթեթը հետևյալ էլ․ հասցեին՝ office_am@wwfcaucasus.org
Լրացուցիչ տեղեկությունների  համար կարող եք դիմել Պատվիրատուին հետևյալ կապի միջոցներով՝
 
WWF-Հայաստան
Պռոշյան փող., 11/1, 0019, Երևան
Հեռ.` (+374 10) 54 61 56
           (+374 77) 23 85 24