Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Գնային առաջարկի հրավեր (Ծրագրի 16 շահառու գյուղային տարածքների համար վայրի կենդանիների ապրելավայրերի և արոտների կառավարման պլանների մշակում)

Գնային առաջարկի հրավեր

 
Ծառայության անվանումը` Ծրագրի 16 շահառու գյուղային տարածքների համար վայրի կենդանիների ապրելավայրերի և արոտների կառավարման պլանների մշակում
 
Պատվիրատու` WWF-Հայաստան
 
Ծրագիր՝  Հայաստանի կենդանի լանդշաֆտները շուկայի զարգացման համար
 
Ֆինանսավորող՝ Հայաստանում Շվեյցարիայի Համադաշնության կառավարություն
       
Մրցույթի ծածկագիրը` No: 03/22/WWF-GE0073
 
Պայմանագիր` Ծառայությունների մատուցման պայմանագիր
 
Ընթացակարգ` WWF-ի մրցույթի ընթացակարգ 
 
Հայտարարության ամսաթիվը` 27 սեպտեմբերի 2022 թ.         
 
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ մինչև 2022 թ. հոկտեմբերի 4-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00. 
 
WWF-Հայաստանը հրավիրում է համապատասխան մասնագիտական փորձ ունեցող մասնագետների և կազմակերպությունների  /այսուհետ՝ Մասնակից/ մասնակցել մրցույթին՝ ներկայացնելով հայտ հետևյալ աշխատանքների կատարման համար. 
  • Մշակել և/կամ թարմացնել արոտների կառավարման պլանները ծրագրի շահառու ընտրված 16 գյուղական տարածքների համար;
  • Օժանդակել ընտրված գյուղերի համար վայրի կենդանիների ապրելավայրերի կառավարման պլանի մշակման աշխատանքներին;
  • Կազմակերպել և անցկացնել ուսուցողական դասընթաց և տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն ընտրված գյուղերի ՏԻ մարմինների և արոտօգտագործող տնտեսվարողների համար:
  • Կազմակերպել և անցկացնել ուսուցողական դասընթաց և տրամադրել մասնագիտական խորհրդատվություն ընտրված գյուղերի ՏԻ մարմինների և արոտօգտագործող տնտեսվարողների համար:
Պահանջվող ծառայությունների մանրամասները կարող եք գտնել կից Տեխնիկական առաջադրանքում: 
 
 
Հայտը պետք է ներառի հետևյալ փաստաթղթերը՝
  • Կազմակերպությունների դեպքում՝ հակիրճ տեղեկություն կազմակերպության մասին և համապատասխան աշխատակիցների ինքնակենսագրությունները;
  • Անհատների դեպքում՝ ինքնակենսագրություն (CV);
  • Իրականացված նմանատիպ աշխատանքների ցանկ և մեկ նմուշ;
  • Մանրամասն գնային առաջարկ:
 
Հայտերը պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային եղանակով՝ ուղարկելով փաստաթղթերի փաթեթը հետևյալ էլ․ հասցեին՝ office_am@wwfcaucasus.org
 
Լրացուցիչ տեղեկությունների  համար կարող եք դիմել Պատվիրատուին հետևյալ կապի միջոցներով՝
WWF-Հայաստան
Պռոշյան փող., 11/1, 0019, Երևան
Հեռ.` (+374 10) 54 61 56
           (+374 77) 23 85 24