Քաղցրահամ ջուր | WWF

Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Քաղցրահամ Ջուր

© WWF Armenia

Հայաստանի քաղցրահամ ջրի շնորհիվ պահպանվում են մի շարք բուսա- և կենդանատեսակներ։ Այս տեսակների մեջ կան այնպիսինները, որոնք գրանցված են ԲՊՄՄ Կարմիր ցուցակում որպես վտանգված։

Ինչո՞ւ է սա կարևոր

Ջուրը սահմանափակ և թանկ ռեսուրս է, առանց որի մենք պարզապես չենք կարող ապրել: Ջուրը կենսական նշանակություն ունի բույսերի, կենդանիների և մարդկանց համար: Հայաստանում առկա ջրային ավազանները կարևոր բնադրման և բազմացման վայրեր են ավելի քան 80 տեսակի թռչունների համար։ Դրանց թվում են գանգրափետուր հավալուսնը, մարգահավը և հայկական որորը, որոնք պահպանման կարիք ունեն:

Իսկ դուք գիտե՞ք

Հայաստանում հայկական որորի ամենամեծ գաղութները գտնվում են Սևանա և Արփի լճերում:

© WWF Armenia

Ի՞նչ է անում WWF-ն այս ոլորտում

WWF-ը ծրագրեր է իրականացնում, որոնք գնահատում և չեզոքացնում են քաղցրահամ ջրին սպառնացող վտանգները։ Համագործակցելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ՝ սահմանվում են ռազմավարական նպատակների, ինչպիսին է օրինակ քաղցրահամ ջրի համակարգերի արդյունավետ կառավարումը:

© WWF Armenia, Davit Ayvazyan