Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Կենդանի մոլորակ 2018/Living Planet Report 2018

WWF-ի «Կենդանի մոլորակ» զեկույցը հետազոտում է տեսակների պոպուլյացիայի քանակային փոփոխության միտումները։ Եվ այդ միտումները շատ անհանգստացնող են: Մոտ 50 տարում մենք ունեցել ենք ողնաշարավոր տեսակների 60% անկում։ 

Read the full publication

LPR ARM Summary 2018