Ի՞նչ եք ցանկանում փնտրել

Տաթևի տարածաշրջանում ազգային պարկի ստեղծում
© WWF Armenia
Ծրագրի նպատակները

  • Հետազոտել սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը տարածաշրջանում (11 համայնքներում)
  • Ուսումնասիրել կենսաբազմազանությունը, էկոհամակարգերը և բնապահպանական այլ ասպեկտները
  • Սահմանել և նշագրել պարկի սահմանները
  • Ազգային պարկի սահմանները քննարկել համայնքների հետ և ստանալ թիրախային համայնքների ավագանիների որոշումները համայնքային տարածքները նվիրատվությամբ ազգային պարկի մեջ ընդգկրկելու համար
  • Մշակել պարկի ժամանակակից կառավարման պլան՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարության, պահպանման գոտու համայնքների և այլ շահագրգիռ համապատասխան մարմինների մասնակցությամբ

Դուք կարող եք աջակցել մեր ծրագրերին
Նվիրաբերել