Բնապահպանական քարոզարշավներ

WWF Հայաստանը աջակցում և կազմակերպում է տարբեր բնապահպանական քարոզարշավներ, որոնց նպատակն է կանխել բնական միջավայրի դեգրադացիան և բարձրացնել իրազեկությունը Հայաստանում բնապահպանական խնդիրների մասին.

Ընթացիկ և նախկին քարոզարշավների մարամասը տեղեկատվությունը, որոնցում WWF Հայաստանը իր մասնակցությունն ունի գտնվում է ձախ սյունակի ցանկում: